Zachowanie prawidłowej masy ciała jest bardzo ważne, ponieważ ma to ogromny wpływ nie tylko na wygląd i samoocenę, ale jednak przede wszystkim na ogólną sprawność fizyczną oraz zdrowie. Dlatego też tak ważne jest kontrolowanie swojej masy ciała i nie dopuszczanie do tego, aby pojawiły się jakieś duże odchylenia od normy. Aby można było sprawdzić, czy masa ciała jest prawidłowa warto obliczyć wskaźnik BMI. Można to zrobić przy pomocy dostępnych kalkulatorów, gdzie tak naprawdę wystarczy wpisać takie parametry jak wzrost, waga i płeć i zatwierdzić, po czym pojawia się wynik, który najczęściej trzeba porównać z zestawianiem wartości BMI, który jest tam zamieszczony. W celu obliczenia BMI mężczyzn można także skorzystać z ogólnego wzoru, gdzie należy masę ciała wyrażoną w kilogramach podzielić przez wzrost do kwadratu, który jest wyrażony w metrach.

Jeśli chodzi o prawidłową wartość BMI to jest ona nieco inna dla kobiet, a nieco inna dla mężczyzn. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku obu płci mamy do czynienia z nieco inną budową anatomiczną, na przykład kobiety z natury mają więcej tkanki tłuszczowej w organizmie.